Jenaplan Basisschool Vlinderbos

Veenweg 117A 3648 HB Wilnis

Schoolfoto van Jenaplan Basisschool Vlinderbos

Het team

Toelichting van de school

Beeldende Vorming
Vanaf dit schooljaar is er een vakdocent Beeldende Vorming. Handvaardigheid werd altijd in de groepen verzorgd, maar wordt nu completer en uitgebreider aangeboden. Daarnaast zullen creatieve opdrachten in de eigen groep ook nog blijven plaatsvinden. De vakdocent werkt een dag in de week met de groepen aan Beeldende Vorming. Dit is zodanig georganiseerd, dat elke groep om de week ruim een uur Beeldende Vorming krijgt. Er wordt gewerkt vanuit leerlijnen voor dit vak, met per leeftijd benoemde leerdoelen. Om de activiteiten ook betekenisvol te maken, wordt daarbij zoveel mogelijk aangesloten bij de IPC- thema´s (International Primary Curriculum, methode wereldoriëntatie) die in de groepen worden behandeld. Op deze manier willen wij leren en creëren met elkaar verbinden.

Lichamelijke opvoeding
Lichamelijke opvoeding wordt drie dagen in de week verzorgd door een vakdocent. De kinderen van groep 3 t/m 8 gymmen twee keer in de week in Sport- & zalencentrum De Willisstee. De kleuters gymmen 1 keer in de week. Zij maken gebruik van de speelzaal van Kids College.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten hebben voor studie en bijzondere omstandigheden recht op verlof. De vervanging vindt zoveel mogelijk plaats door collega’s. Bij ziekte hanteren we een vervangingsprotocol. Door het tekort aan invallers kunnen er problemen ontstaan. Als er echt geen invaller te vinden is, wordt een groep verdeeld in kleine groepjes en worden zij opgevangen in de andere groepen. In het uiterste geval kan worden besloten om een groep naar huis te sturen. 

Wij houden ons aan de richtlijnen van de inspectie, met daarbij de volgende afspraken over het naar huis sturen van de groepen:

  • in principe niet de eerste dag
  • alleen in het uiterste geval toe over te gaan
  • ouders schriftelijk op de hoogte stellen
  • voor leerlingen die geen opvang hebben, regelen wij opvang binnen de school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven