Jenaplan Basisschool Vlinderbos

Veenweg 117A 3648 HB Wilnis

Schoolfoto van Jenaplan Basisschool Vlinderbos

In het kort

Toelichting van de school

Vlinderbos is een erkende Jenaplanschool waar je met elkaar jezelf kunt zijn. Alle kinderen hebben hun specifieke talenten. Ieder kind mag er zijn, wordt gezien en uitgedaagd om zich binnen zijn/haar eigen mogelijkheden te ontwikkelen.

Vanuit de Jenaplanvisie onderscheiden wij een viertal pedagogische situaties: gesprek, spel, werk en viering. We leren niet alleen door met pen, papier en het hoofd bezig te zijn. Door met elkaar in gesprek te zijn kunnen we elkaar informeren en elkaar leren begrijpen. Door samen te spelen leren we rekening met elkaar te houden. Onder werk vallen de instructiemomenten en de blokperioden, waarin kinderen zelfstandig met het werk bezig zijn. Door samen te vieren bijv. in een weekopening- of sluiting leren we elkaar wat ons hoofd en hart heeft beziggehouden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Jenaplan
 • Eigenaarschap
 • Vieringen
 • Kanjer
 • Wereldoriëntatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op Vlinderbos loopt gelijk met de prognoses van de gemeente. Voor de komende jaren ziet dat er als volgt uit:

 • 2023: 206
 • 2024: 211
 • 2025: 222 
 • 2026: 234
 • 2027: 247

Kinderen zijn heel verschillend, ze hebben ieder hun specifieke talenten. Hierdoor kunnen ze veel van elkaar leren. Om het leren van en zorgen voor elkaar te stimuleren, zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in een stamgroep. We hebben dit schooljaar (2023-2024) acht stamgroepen:                               

 • twee basisbouwgroepen (groep 1-2) 
 • twee onderbouwgroepen (groep 3-4) 
 • twee middenbouwgroepen (groep 5-6)
 • twee bovenbouwgroepen (groep 7-8)

Kinderraad
In de kinderraad zitten 8 kinderen vanuit de midden- en bovenbouw. Deze kinderen zijn door de groepsgenoten gekozen. Een keer in de maand overleggen zij met de directeur. De kinderen mogen punten aandragen en denken mee bij bepaalde vraagstukken. 

In schooljaar 2022-2023 heeft de kinderraad:

 • meegedacht over het ontwerp van de groene achtertuin;
 • afspraken gemaakt over het gebruik van de voetbalkooi;
 • gezorgd dat er in alle groepen zonnebrandcrème beschikbaar is;
 • input gegeven voor het koersplan (sterke punten van onze school).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
184
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken op Vlinderbos met een continurooster. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn 'lange' dagen. Dit houdt in dat alle kinderen tussen de middag op school blijven. Woensdag is een korte dag, de kinderen zijn in de middag vrij. Groep 1-2 is ook op vrijdagmiddag vrij.

Op lange dagen hebben de kinderen tussen de middag een pauze van drie kwartier. Er wordt in de groep gegeten met de stamgroepleider en de kinderen gaan een half uur naar buiten. Dit wordt dusdanig afgewisseld dat er twee bouwen tegelijk buiten spelen. Een van de conciërges is samen met een hulpouder die zich hiervoor opgeeft op het plein aanwezig om toezicht te houden. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op Vlinderbos hechten wij veel waarde aan een leeromgeving waar kinderen zich veilig voelen en zichzelf mogen en kunnen zijn. Door de hele school hebben wij een eenduidige aanpak met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Hiervoor gebruiken we de Kanjertraining.

Terug naar boven