Jenaplan Basisschool Vlinderbos

Veenweg 117 a 3648 HB Wilnis

Schoolfoto van Jenaplan Basisschool Vlinderbos

In het kort

Toelichting van de school

“Vlinderbos” is een bijzonder neutrale basisschool, die werkt volgens het Jenaplanconcept. Neutraal houdt in dat de school geen uitgesproken geloofsrichting heeft en zich daarin dus terughoudend en tolerant opstelt.

Op Vlinderbos onderscheiden wij een viertal pedagogische situaties, te weten: gesprek, spel, werk en viering. We leren niet alleen door met pen, papier en het hoofd bezig te zijn. Door met elkaar in gesprek te zijn kunnen we elkaar informeren en elkaar leren begrijpen. Door samen te spelen leren we rekening met elkaar te houden. Onder werk vallen de instructiemomenten en de blokperioden, waarin kinderen zelfstandig met het werk bezig zijn. Door samen te vieren b.v. in een weekopening- of sluiting leren we elkaar wat ons hoofd en hart heeft beziggehouden.

We gaan er op school vanuit dat kinderen heel verschillend zijn. Omdat kinderen zoveel van elkaar verschillen kunnen ze veel van elkaar leren. Om die reden worden ze in stamgroepen geplaatst die bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden.

Op onze school gebeurt veel maar dan hier kan worden weergegeven. Op onze website www.vlinderbos.nl vindt u uitgebreide informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
232
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven