Jenaplan Basisschool Vlinderbos

Veenweg 117A 3648 HB Wilnis

Schoolfoto van Jenaplan Basisschool Vlinderbos

In het kort

Toelichting van de school

Vlinderbos is een erkende Jenaplanschool waar je met elkaar jezelf kunt zijn. Alle kinderen hebben hun specifieke talenten. Ieder kind mag er zijn, wordt gezien en uitgedaagd om zich binnen zijn/haar eigen mogelijkheden te ontwikkelen.

Vanuit de Jenaplanvisie onderscheiden wij een viertal pedagogische situaties: gesprek, spel, werk en viering. We leren niet alleen door met pen, papier en het hoofd bezig te zijn. Door met elkaar in gesprek te zijn kunnen we elkaar informeren en elkaar leren begrijpen. Door samen te spelen leren we rekening met elkaar te houden. Onder werk vallen de instructiemomenten en de blokperioden, waarin kinderen zelfstandig met het werk bezig zijn. Door samen te vieren bijv. in een weekopening- of sluiting leren we elkaar wat ons hoofd en hart heeft beziggehouden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplan
  • Eigenaarschap
  • Verbinding
  • Veiligheid
  • Wereldoriëntatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kinderen zijn heel verschillend, ze hebben ieder hun specifieke talenten. Hierdoor kunnen ze veel van elkaar leren. Om het leren van en zorgen voor elkaar te stimuleren, zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in een stamgroep. We hebben dit schooljaar (2021-2022) negen stamgroepen:                               

  • twee basisbouwgroepen (groep 1-2) 
  • twee onderbouwgroepen (groep 3-4) 
  • twee middenbouwgroepen (groep 5-6)
  • drie bovenbouwgroepen (groep 7-8)
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
202
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op Vlinderbos hechten wij veel waarde aan een leeromgeving waar kinderen zich veilig voelen en zichzelf mogen en kunnen zijn. Door de hele school hebben wij een eenduidige aanpak met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Hiervoor gebruiken we de Kanjermethode.

Terug naar boven