De Horn

Overloop 2 3961 KE Wijk bij Duurstede

 • Heeft een kind extra uitleg nodig? Geen probleem. Onze leerkrachten zijn hiervoor opgeleid en doen dit met veel plezier!
 • Wat zijn de capaciteiten van uw kind? Vanuit die kennis stellen wij de doelen. Op deze manier werken de kinderen aan hun eigen doelen.
 • We springen over sloten, klimmen over hekken etc. Heerlijk buiten sporten!
 • Om de twee jaar fietsen de leerlingen van groep 7 en 8 van Amsterdam naar Tiel. Leren van de historie van deze waterweg.
 • Wat gaat goed, wat kan beter? Wie heeft een idee? De klassenvergadering nieuw dit schooljaar 2021/2022

In het kort

Toelichting van de school

Geachte ouders,

De wereld waar in we leven en waarin jongeren opgroeien verandert snel. Het is daarom belangrijk dat de kinderen goed opgeleid worden. Ons onderwijs heeft de belangrijke taak hen voor te bereiden op hun toekomst. Wij staan open voor verandering en laten dit in de praktijk ook zien. Het inspireren van de kinderen is voor ons een belangrijke taak, onderwijs moet boeien. De komende generatie zal bereid moeten zijn om zich te blijven ontwikkelen. Goede oplossingen bedenken, innovatief denken, creatief zijn en goed kunnen samenwerken. Het was daarom voor ons een logische keuze om te starten met IPC  'International Primary Curriculum', de lessencyclus programmeren en de Engelse lessen vanaf groep 1, een stap naar toekomstbestendig onderwijs.

Sociale vorming is voor ons  daarnaast een belangrijk onderdeel. We bieden we naast het KIVA programma vanaf groep 3 t/m 8 de lessen 'Rots en Water' aan. Dit programma vergroot de communicatie- en sociale vaardigheden bij kinderen. Het voorkomt en/of vermindert sociale problemen zoals pesten, uitsluiten, meelopen en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De lessen worden verzorgd door een gediplomeerde leraar.

Zitten is het nieuwe roken. Lichamelijke activiteit is van groot belang voor de gezondheid. Onze leerlingen leren we om minder te zitten, meer te bewegen. Bewegend leren is een onderdeel waar we specifiek aandacht aan besteden. De Horn is een 'Gezonde school'. Aandacht voor bewegen, gezonde voeding, relaties en seksualiteit. Wat is er belangrijker dan de gezondheid van uw kind? Niets!

                 De eeuw van uw kind lijkt niet meer op die van ons.... De Horn verandert mee

                                                  'De Horn'  voor de toekomst van uw kind

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Prettige werksfeer
 • Meertalig- en IPC onderwijs
 • Met het oog op de toekomst
 • Sociale vorming erg belangrijk
 • Gezonde voeding meer bewegen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

                                                          Welkom op onze school.

Op onze school zitten leerlingen uit heel Wijk bij Duurstede en enkele leerlingen uit de regio.

                      Op onze openbare school zijn alle leerlingen welkom.

                                        

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
266
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De kinderen eten gezamenlijk in de klas onder toezicht van de leerkracht. Er zijn voor de ouders geen kosten aan verbonden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven