School voor Speciaal Basisonderwijs De Bolster

Homberg 2994 6601 XR Wijchen

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Bolster
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Bolster
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Bolster
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Bolster
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Bolster

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

toelichting waarom geen cito eindtoets.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Bolster is een school voor speciaal basisonderwijs. Het geeft een vertekend beeld als wij de tussentijdse resultaten afzetten tegen het landelijk gemiddelde. ieder kind vanaf leerjaar 3 heeft een ontwikkelingsperspectief en hierin stellen we de verwachte uitstroomprognose van de leerling is. Deze leerlijn volgt de leerling en de doelen hiervan zijn opgenomen is het unitplan. Het bijbehorende leerrendement percentage staat in het ontwikkelingsperspectief. En twee keer per jaar evalueren we of de leerling zich volgens verwachting ontwikkelt.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven