SBO de Bolster

Homberg 2994 6601 XR Wijchen

  • Schoolfoto van SBO de Bolster
  • Schoolfoto van SBO de Bolster
  • Schoolfoto van SBO de Bolster
  • Schoolfoto van SBO de Bolster
  • Schoolfoto van SBO de Bolster

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van speciaal basisonderwijs de Bolster in Wijchen.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Bolster.
De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school.

Het beste beeld van de school krijgt u door op bezoek te komen. Neem gerust contact op om een afspraak te maken zodat wij in alle rust u informatie kunnen geven en kunnen rondleiden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Unitonderwijs
  • Onderwijs op maat
  • Breed aanbod
  • Pedagogisch klimaat
  • Structuur en voorspelbaarheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Bolster zet iedereen zich in voor kwalitatief goed en uitdagend onderwijs, waarin alle leerlingen kansen krijgen hun talenten optimaal te ontwikkelen. Onze leerlingen komen o.a. Wijchen, omliggende dorpen uit de gemeente Wijchen, Velp, Grave, Nijmegen en Ravestein. SBO de Bolster biedt de leerlingen onderwijs op maat, we aansluiten bij de ‘zone van de naaste ontwikkeling’. Er is bij ons op school veel expertise op het gebied van leer en gedragsproblemen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
105
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De voor- en na-schoolse opvang wordt georganiseerd door de Eerste stap maar is voor de kinderen van de Bolster, Homberg, op een andere locatie. 

Welke soorten buitenschoolse opvang kent de Eerste stap?

? Voorschoolse opvang (vso):  Opvang vanaf 7.30 uur tot aanvang school

? Naschoolse opvang (nso):  Opvang vanaf eindtijd school tot 18.00 uur

? Buitenschoolse opvang:  Opvang vanaf 7.30 uur tot aanvang school en vanaf einde schooltijd tot 18.00 uur

Welke soorten buitenschoolse gespecialiseerde opvang Kleur?

Naschoolse/verlengde dagopvang

Deze vorm van opvang sluit naadloos aan op de schooltijden of bij de orthopedagogische dagbesteding van uw kind. De opvang wordt geboden in één van de orthopedagogische dagcentra of op een aparte locatie. Verlengde dagopvang en naschoolse opvang is bedoeld voor kinderen die veel zorg en begeleiding nodig hebben of gebaat zijn bij structuur en een activiteitenprogramma.

Weekenddagopvang

Deze vorm van opvang is fijn voor kinderen, waar het logeren nog een stap te ver is. Kinderen komen zaterdag of zondag rond 9.00 uur. U kunt samen met de begeleiding afspreken hoe laat u uw kind weer op wilt halen. Deze opvang wordt meestal geboden op een locatie waar ook weekendopvang met slapen wordt geboden.

Vakantiedagopvang

Deze vorm van opvang wordt georganiseerd als de scholen tijdens vakantie dicht zijn en wordt op allerlei locaties geboden waar ook andere vormen van opvang is. De vakantiedagopvang is geschikt voor kinderen, die moeite hebben om de vakantieperiode op een leuke manier door te brengen, meer behoefte hebben aan structuur of om de gezinssituatie de gelegenheid te geven om bijvoorbeeld met de andere kinderen iets te ondernemen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Bereikbaarheid vertrouwenspersoon

Mevr. Palmen 0629233401

Dhr. Janssen  0243977937 / 0617421434

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven