Jenaplanschool de Buizerd

Buizerdstraat 235 6601 AT Wijchen

  • ook buiten het klaslokaal
  • samenwerking oudsten en jongsten
  • opening van het project Grieken en Romeinen
  • betekenisvolle leersituaties
  • Aandacht voor creatieve vakken en verschillende technieken.

In het kort

Toelichting van de school

Samen leren is de essentie van ons onderwijs. Samen weet je meer, samen sta je sterk. In het vervolgonderwijs heb je deze kwaliteit steeds meer nodig. Een ander iets uitleggen is ook de meest effectieve vorm van leren en geeft vertrouwen in eigen kunnen. Binnen onze Jenaplanschool zijn de stamgroepen met daarin altijd twee verschillende leerjaren de basis van het spelen, leren, vieren en werken. Wereldoriëntatie* vormt het hart van ons onderwijs. Van daaruit leren onze kinderen de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen. Met die basis kun je de wereld begrijpen en je rol spelen. Daarnaast vinden wij lekker in je vel zitten, je vrij voelen en verantwoordelijk zijn heel belangrijk. We proberen actief op te voeden en kinderen zich een positieve basishouding eigen te laten maken!

* Bij wereldoriëntatie bieden we aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en cultuur als één vak aan. We ontdekken steeds onderdelen van de wereld in projecten en thema's waarbij expressie maar ook weer taal en rekenen een logische plek vinden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wereldoriëntatie als hart
  • Zelfverantwoordelijk leren
  • Samen leren
  • Uitgaan van verschillen
  • Ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Omdat we de enige Jenaplanschool zijn in de gemeente Wijchen, komen er ook behoorlijk wat kinderen uit de naastliggende wijken en verder
(ca. 30%).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
352
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Is er inlooptijd?
Ja, elke ochtend van 8.20 t/m 8.30 uur zijn de kinderen welkom in de klas. .
Dit is tevens het moment om een korte boodschap door te geven aan de stamgroepsleerkracht of om een afspraak te maken. 

I.v.m het continurooster houden de leerkrachten verplicht pauze van 14.00-14.30 uur. 


Is er opvang tijdens de schoolvakantie?
Ja, dit is buiten school. Dit is bij de buitenschoolse opvang. www.deeerststap.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven