Christelijke Basisschool De Rank

Ruitersveldweg 10 8091 HV Wezep

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Rank

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen van de Rank ervaren de school als een prettige leeromgeving. Wat een prachtig compliment. 
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouders van de leerlingen op De Rank zijn bevraagt middels deze tevredenheidspeiling.

Krijgt het kind leuke lessen? Krijgt het werk dat het fijn vindt om te doen? Ouders kregen als antwoordmogelijkheden: 1. Vaak  2. Soms  3. (Bijna) nooit.      

Over het schoolklimaat geven de ouders de school gemiddeld een 7,5. Voor het onderwijsleerproces een 7,4 en voor informatie en communicatie een 6,7. Belangrijk bij al deze getallen is te noemen dat er het aantal respondenten lager was dan gewenst. 

Bovenal gemiddeld komt De Rank uit op een prachtige 7,4.

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven