Openbare Basisschool De Kroosduiker

Torenstraat 5 1551 BK Westzaan

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kroosduiker

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een openbare basisschool met twee locaties, in Westzaan. Met een betrokken en deskundig team begeleiden we de kinderen op school, op cognitief en sociaal gebied. Onderwijs vindt plaats in groepjes of kinderen werken individueel. Zo bevorderen we de zelfstandigheid van de kinderen. We werken met moderne methoden die voldoen aan de kerndoelen voor het basisonderwijs.
In het denken en het handelen van de leerkrachten staat het kind centraal en werken we samen met ouders naar de optimale ontwikkeling voor onze kinderen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderwijs op Maat
  • Vreedzame School
  • Cultuur
  • Toekomstgericht
  • talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
180
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven