Dalton IKC Het Ravelijn

De Steenderens 1 6932 CA Westervoort

  • Schoolfoto van Dalton IKC Het Ravelijn
  • Schoolfoto van Dalton IKC Het Ravelijn

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van IKC Het Ravelijn in Westervoort.
Wat fijn dat u ons gevonden heeft en dat u interesse heeft in onze school!

Ieder kind van harte welkom op ons IKC!
Binnen Dalton IKC Het Ravelijn vormen de basisschool van stichting Liemers Novum en kinderopvang HumanKind samen Integraal Kindcentrum (IKC) Het Ravelijn. We zijn een voorziening voor kinderen van 0-13 jaar. Bij ons werken onderwijs, kinderdagverblijf Ravelijn, peuteropvang De Raven en buitenschoolse opvang De Ruiters samen op één locatie met u aan de ontwikkeling van uw kind. Daarnaast hebben we deze samenwerking ook met kinderdagverblijf De Hummelclub die op een andere locatie gevestigd is.
We doen dit vanuit een veilige en vertrouwde omgeving en de kernwaarden die horen bij Dalton, namelijk: Vrijheid/verantwoordelijkheid, samenwerking, zelfstandigheid, effectiviteit en reflectie.
In ons IKC zie je kinderen die:       
- Zichzelf zijn       
- Weten wat ze willen       
- Zich vrij en verantwoordelijk voelen       
- Rekening houden met anderen       
- Doel- en taakgericht werken         
- Nieuwsgierig en onderzoekend zijn       
- Eigen talenten ontwikkelen

Dit alles met een proactieve, democratische houding waarbij eigenaarschap en zelfreflectie belangrijke elementen zijn. 

Bent u nieuwsgiering geworden naar onze school?
Neemt u dan contact met ons op. Graag verzorgen onze leerlingen dan een rondleiding door hun school en informeren we u verder!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken
  • Effectiviteit
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
117
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school werkt met een continurooster. De buitenschoolse opvang wordt geregeld door Humanitas in een unit op het schoolplein.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven