Basisschool Tungelder

St. Barbaraplein 2 A 6005 SR Weert

Schoolfoto van Basisschool Tungelder

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Tungelder is een school gelegen in de kern Tungelroy, behorende tot de gemeente Weert waar goed onderwijs hoog in het vaandel staat.

Met een gedreven team werken we aan de schoolcarrière van uw kind. De samenwerking tussen ouders en school is een van de pijlers van ons onderwijs. Wij willen de betrokkenheid van ouders graag ruimte geven middels oudercomité en medezeggenschapsraad

Vanuit onze visie op onderwijs streven wij naar kwalitatief goed onderwijs dat boeiend en betekenisvol is voor de kinderen en zo goed mogelijk is afgestemd op de mogelijkheden, behoeften en interesses van iedereen. Wij willen uw kind een school bieden waarin het zich veilig en vertrouwd voelt, waar iedereen elkaar met respect benadert in een open, gezellige sfeer en waarbij iedereen zijn talenten kan laten zien. 

Wij willen het beste uit uw kind halen door niet het resultaat als eerste doel te kiezen, maar de weg naar dit doel toe. Daarom gaan wij uit van wat uw kind kan, hoe het leert en hoe we succeservaringen samen kunnen vieren. 

Wij hechten veel waarde aan een goede, open communicatie. Loop dus gerust binnen als u vragen heeft.

Directie en team basisschool Tungelder

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Structuur
  • Betrokken
  • Plezier
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school is de laatste jaren groeiend. Dit komt voornamelijk door de nieuwbouw die in het dorp is gerealiseerd. Verder hebben we ook kinderen ingeschreven die van omringende dorpen of wijken komen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
78
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Toelichting op de bijlagen, we spreken op school van een respectprotocol i.p.v. pestprotocol. Zie verdere toelichting in de bijlage.

Terug naar boven