Openbare Basisschool de Nijenoord

Hooilandplein 47 6708 RT Wageningen

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Nijenoord

In het kort

Toelichting van de school

De Nijenoord staat voor goed basisonderwijs.

Speerpunten van onze school zijn

IPC, thematisch projectonderwijs en Coöperatief Leren, werkvormen waarbij alle kinderen betrokken zijn.

Goede resultaten

Op de Nijenoord willen we onderwijs bieden dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. Er is extra aandacht voor kinderen die meer moeite hebben met leren, maar ook voor de meer begaafde kinderen.

Heterogeen onderwijs met groepen 2/3

We kiezen voor heterogeen onderwijs. Kinderen leren met 2 jaargroepen in een groep. Ook in de groepen 2/3 ziet u dat terug. De kinderen in groep 2 spelen en maken al kennis met het lezen, maar kunnen ook nog volop spelen. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • goed onderwijs
  • IPC betekenisvol en thematisch
  • aandacht voor iedere leerling
  • Coöperatief leren
  • zelfstandig werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
326
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven