Openbare Basisschool de Nijenoord

Hooilandplein 47 6708 RT Wageningen

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Nijenoord

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Heterogene groepen.

Op de Nijenoord kiezen we bewust voor groepen die bestaan uit twee leerjaren, waarbij de groepen 2/3 een belangrijk uitgangspunt vormen. Een belangrijke gedachte achter de heterogene groepen is het bevorderen van de sociale vaardigheden. Wij proberen dit onder andere te bereiken door kinderen te stimuleren van elkaar te leren. Een ander aspect van de manier waarop heterogeniteit wordt nagestreefd is het bij elkaar plaatsen van kinderen uit de verschillende groepen aan een tafelgroep. Dit bevordert het samenwerken, het leren van elkaar en het respect hebben voor elkaar. De vierjarigen starten in 1. Afhankelijk van het jaar dat ze vier worden zitten ze één tot bijna twee jaar in die groep. De kinderen die hun laatste schooljaar op de basisschool doorbrengen plaatsen we, als het organisatorisch kan, in een aparte groep.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Terug naar boven