Koning Willem-Alexander-school

Willem de Zwijgerlaan 53 2741 DB Waddinxveen

  • De school ligt in een prachtig natuurgebied
  • Onderwijs wordt gegeven op twee verdiepingen.
  • Er is uitstekende voor- en naschoolse opvang in de centrale hal van de school
  • Naast les in de lokalen maken de kinderen gebruik van de leerpleinen
  • Naast leerplaats en ontmoetingsplek zijn we ook een speelplaats

In het kort

Toelichting van de school

De Koning Willem-Alexanderschool geeft u op de volgende pagina's inzicht in wie wij zijn. Wij zijn een modern-klassieke school waar geïnvesteerd wordt in de relatie met de kinderen. Alleen als een kind zich gezien weet zal het in staat zijn om het beste uit zichzelf naar boven te halen.

Onze school is een open-christelijke school. We vertellen Bijbelverhalen, vieren de christelijke feesten, zingen liederen en doen regelmatig een gebed, maar gaan daar niet dwingend mee om. Als school willen we een gemeenschap zijn volgens de principes van De Vreedzame School. Bij ons werken we met de klassieke jaarklassen, waarbij we binnen de klassen met niveauverschillen werken.  Wij experimenteren in verschillende groepen met informatica en bewegend leren.

De school is gelegen in een prachtig groengebied met veilige aanfietsroutes. 

 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De KW-A staat in een gemengde wijk in Waddinxveen-Noord. Dat betekent dat onze school een heel divers publiek aan leerlingen kent. Er zitten leerlingen van de wat hogere middenklasse, van doorsnee middenklasse en van de sociale huursector. Ongeveer 10% van de leerlingen heeft een niet westerse achtergrond. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
252
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven