Basisschool De Springplank

St.-Elisabethstraat 19 5261 VK Vught

  • Hier werken de kinderen uit onze drie kleutergroepen in de verschillende hoeken.
  • Schoolfoto van Basisschool De Springplank
  • Schoolfoto van Basisschool De Springplank

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging bij verlof wordt ingevuld door de Vervangerspool van Stichting Dommelgroep.

VIP, oftewel ‘Very Important Person’. Dat klopt, de vervangers van de Vervangers- en Invallerspool zijn erg belangrijk voor de scholen van de Dommelgroep. Als een leerkracht van De Springplank ziek is of vanwege andere redenen niet kan werken, dan staan de VIP-pers klaar om de vervanging te realiseren. Op deze wijze wordt de continuïteit binnen de scholen gewaarborgd. Een belangrijke taak dus! Bij de VIP werken ongeveer 25 vaste invallers (poolers genoemd). Zij hebben een vast dienstverband en worden op alle 39 scholen van de Dommelgroep ingezet op met name de kortdurende vervangingen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven