Kindcentrum De Hoeksteen

Veldkampstraat 1 3781 BM Voorthuizen

  • Zo zal ons activiteitenplein er uit zien in ons nieuwe gebouw.
We hopen eind 2020 over  te gaan naar ons nieuwe Kindcentrum.
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Hoeksteen

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum De Hoeksteen is een locatie met rond de 100 leerlingen en onderdeel van  Stichting PCO Gelderse Vallei.

Vanuit christelijke overtuiging bieden wij kinderen de ruimte om te spelen en te leren zich te ontwikkelen, de wereld te verkennen en elkaar te ontmoeten.

De Hoeksteen is een Kindcentrum in ontwikkeling. In 2020 hopen we te starten met de nieuwbouw van onze nieuwe locatie, waar we opvang en onderwijs onder een dak bieden.

We sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen door een breed opvang- en onderwijsaanbod. Plezier in spelen en leren, creativiteit, nieuwsgierigheid, zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en talent zijn daarbij bouwstenen op weg naar de toekomst

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samen, spelen en leren
  • plezier
  • creativiteit
  • talent , nieuwsgierigheid
  • zelfverantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal van onze locatie ligt momenteel iets meer dan 100. We voorzien een stijging als we onze nieuwbouw betrekken.
Weergave

Leerlingen
100
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven