De Vlindertuin

Rochetstraat 4 3781 CZ Voorthuizen

  • Het plein is ontworpen door een architect, gespecialiseerd in buitenruimtes en is ontworpen op basis van speelbelevingen van kinderen.
  • Hoogteverschillen en verschillende mogelijkheden tot speelbeleving.
  • Op het Activiteitenplein werken de kinderen in wisselende groepjes samen aan een opdracht. 
Het is tevens BSO ruimte.
  • een veilige en tegelijk uitdagende speel-en verblijfsruimte voor de kinderdagopvanggroep.
  • De locatie zoals die sinds januari 2021 in gebruik is.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze unitstructuur

Binnen een unit zitten de kinderen in basisgroepen bij elkaar, die zijn samengesteld uit diverse jaargroepen. Dit biedt mogelijkheden voor het werken op eigen niveau, samenwerking en het oefenen van sociale vaardigheden.  De basisgroep is het startpunt. Daar starten -, en eindigen we de dag. De kinderen ervaren dit als heel veilig, rustig en gezellig. De kinderen gaan in niveaugroepen uiteen, om instructie te krijgen en daarna zelfstandig verder te werken of verlengde instructie te ontvangen. Zo kan iedereen op zijn eigen niveau aan het werk. De dagindeling: de ochtend bestaat vooral uit de taal- en rekenblokken. De middag start met een schoolbreed leesmoment en gaat daarna verder met wereldoriëntatie, muziek, creativiteit, cultuur en techniek. Dit gebeurt veel in ateliervorm. De kinderen komen op deze manier in aanraking met verschillende manieren van leren en werken in groepen van verschillende samenstelling.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Terug naar boven