De Vlindertuin

Rochetstraat 4 3781 CZ Voorthuizen

  • Dit is onze locatie, geopend sinds januari 2021, waar opvang en onderwijs onder een dak zijn gehuisvest.
  • Het plein is ontworpen door een architect, gespecialiseerd in buitenruimtes en is ontworpen op basis van speelbelevingen van kinderen.
  • Hoogteverschillen en verschillende mogelijkheden tot speelbeleving.
  • Schoolfoto van De Vlindertuin
  • Schoolfoto van De Vlindertuin

In het kort

Toelichting van de school

De Vlindertuin is een Kindcentrum in ontwikkeling. In januari 2021 zijn we gestart op onze nieuwe locatie, waar we opvang en onderwijs onder een dak bieden.

Wij zijn onderdeel van  Stichting PCO Gelderse Vallei.

Vanuit christelijke overtuiging bieden wij kinderen de ruimte om te spelen en te leren zich te ontwikkelen, de wereld te verkennen en elkaar te ontmoeten.

We sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen door een breed opvang- en onderwijsaanbod. Plezier in spelen en leren, creativiteit, nieuwsgierigheid, zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en talent zijn daarbij bouwstenen op weg naar de toekomst.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samen, spelen en leren
  • plezier
  • creativiteit
  • talent , nieuwsgierigheid
  • zelfverantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal van onze locatie is 115 (maart 2021). Er zijn momenteel veel aanvragen voor kennismakingsgesprekken.

In de Kinderdagopvang is nog plaats voor kinderen van 0-4 jaar. Voor informatie kunt u mailen met klantcontact@pcogv.nl 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
103
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven