De Vlindertuin

Rochetstraat 4 3781 CZ Voorthuizen

  • Het plein is ontworpen door een architect, gespecialiseerd in buitenruimtes en is ontworpen op basis van speelbelevingen van kinderen.
  • Hoogteverschillen en verschillende mogelijkheden tot speelbeleving.
  • Op het Activiteitenplein werken de kinderen in wisselende groepjes samen aan een opdracht. 
Het is tevens BSO ruimte.
  • Een veilige en tegelijk uitdagende speel-en verblijfsruimte voor de kinderdagopvanggroep.
  • De locatie zoals die sinds januari 2021 in gebruik is.

In het kort

Toelichting van de school

De Vlindertuin is een Kindcentrum in ontwikkeling. In januari 2021 zijn we gestart op onze nieuwe locatie, waar we opvang en onderwijs onder een dak bieden.

Wij zijn onderdeel van  Stichting PCO Gelderse Vallei.

Vanuit christelijke overtuiging bieden wij kinderen de ruimte om te spelen en te leren zich te ontwikkelen, de wereld te verkennen en elkaar te ontmoeten.

We sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen door een breed opvang- en onderwijsaanbod. Plezier in spelen en leren, creativiteit, nieuwsgierigheid, zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en talent zijn daarbij bouwstenen op weg naar de toekomst.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samen, spelen en leren
  • plezier
  • creativiteit
  • talent , nieuwsgierigheid
  • zelfverantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Vlindertuin staat in een nieuwbouwwijk. Wij zijn een groeiend Kindcentrum. Het leerlingaantal voor het onderwijs staat op 137 (oktober 2022). Er zijn momenteel veel aanvragen voor kennismakingsgesprekken.

In de Kinderdagopvang hebben we op woensdag en vrijdag nog plaats voor kinderen van 0-4 jaar. Op de andere dagen geldt een wachtlijst. Voor informatie kunt u mailen met klantcontact@pcogv.nl of bellen naar 0342-729121.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
148
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven