De Wissel

Flamingoweg 53 4386 DT Vlissingen

  • Elke dag het eerste half uur: list lezen met alle leerlingen van de school. Plezier staat voorop!
  • Samen in de kring eten en drinken. Met aandacht voor gezonde voeding.
  • Twee keer per week verzorgt een sportvereniging sportactiviteiten tijdens de pauze.
  • Zelfstandig werken, zelf het werk plannen maar vooral: samenwerken. Daar leren we heel veel van.
  • We begeleiden onze leerlingen met zorg op de toekomst waarbij digitale vaardigheid onmisbaar is.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van basisschool CBS De Wissel.

De Wissel staat in het Vlissingse stadsdeel Groot Lammerenburg. De Wissel is een open-Christelijke school. De leerlingen van De Wissel komen voornamelijk uit de wijken: Bossenburgh, Rosenburg, Westerzicht, West-Souburg, Papegaaienburg, Lammerenburg en Claverveld. De Wissel telt ongeveer 400 leerlingen en 30 personeelsleden. De school heeft twee locaties; locatie Flamingoweg voor de groepen 1 t/m 3 en de locatie Kleiweg voor de groepen 4 t/m 8.

Op De Wissel verzorgen wij modern, op het kind afgestemd onderwijs. We gebruiken daarbij moderne methodes en specifieke didactische en pedagogische inzichten. Het onderwijs op De Wissel is continu in ontwikkeling waarbij we ons als een 'lerende school' profileren.

Op deze locatie is ook een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang van de KinderOpvang Walcheren (KOW) gevestigd waarmee we nauw samenwerken.

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten en het karakter van CBS De Wissel. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Afgestemd onderwijs
  • Rust, en regelmaat
  • Lerende school
  • Sport en bewegen
  • Kunst en cultuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op dit moment blijft ons leerlingenaantal, ongeveer 400, stabiel. We hebben nog niet te maken met de gevolgen van de krimp van het aantal kinderen in de provincie. We hebben ruim voldoende aanmeldingen van kinderen uit de wijken rondom de school om parallelgroepen te vormen.

Daarnaast zorgt een nieuwbouwwijk als Claverveld voor nieuwe, jonge instroom.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
370
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven