Openbare basisschool De Clockeslach

Smederij 12 9541 AX Vlagtwedde

  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Clockeslach
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Clockeslach
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Clockeslach
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Clockeslach
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Clockeslach

Het team

Toelichting van de school

Groep 1 t/m 8 krijgt les van een vakleerkracht gymnastiek. Groep 1 en 2 eenmaal per week, groep 3 t/m 8 tweemaal per week.

Groep 1 t/m 8 krijgen 1 keer per week muziekles. Deze lessen sluiten aan bij de thema's van Alles-in-1.

Groep 5 t/m 8 krijgen 1 keer per week les van een HVO leerkracht. Deze lessen sluiten aan bij de thema's van Alles-in-1.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De definitie van extra ondersteuning is dat de onderwijsbehoeften van het kind dermate intensief en complex zijn, dat deze meer dan de basisondersteuning op een school vraagt. OBS De Clockeslach werkt met een zorgteam: de directeur, de intern begeleider en eventueel een consultatief begeleider van Cedin. Wanneer daartoe aanleiding is, kan een medewerker van het centrum voor jeugd, gezin en veiligheid, Welzijn Westerwolde, of de GGD aanschuiven. Het zorgteam van de school kan tot de conclusie komen dat een leerling aanvulling nodig heeft op de basisondersteuning.

Dit kan leiden tot een op maat gemaakt arrangement ondersteuning op school. Voor leerlingen die deze ondersteuning krijgen vanuit het samenwerkingsverband wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld.

In de bijlage, het schoolondersteuningsprofiel, te vinden is op Scholen op de kaart lees je meer over de (on)mogelijkheden van de school.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij willen het aanbod en de huidige aanpak blijven uitvoeren, monitoren, verbeteren en borgen.

Ons onderwijsteam blijft zich scholen en informeren op specifieke ondersteuningsbehoeften die via de school en de leerling(en) op ons afkomt.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Samen met Kiwi verzorgen wij onderwijs en opvang voor ieder kind.

Terug naar boven