Openbare basisschool De Clockeslach

Smederij 12 9541 AX Vlagtwedde

  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Clockeslach
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Clockeslach
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Clockeslach
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Clockeslach
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Clockeslach

In het kort

Toelichting van de school

OBS De Clockeslach is een openbare basisschool. Dit betekent dat iedereen, onafhankelijk van afkomst, levensovertuiging of verschijningsvorm, welkom is op onze school. OBS De Clockeslach maakt deel uit van de Openbare Onderwijs Westerwolde (OOW) en wordt bestuurd door de gemeente Westerwolde.

OBS De Clockeslach is gevestigd in de Multi Functionele Accommodatie (hierna MFA) het Aambeeld. Onze school heeft ongeveer 95 leerlingen, die verdeeld zijn in vijf combinatie-groepen van rond de twintig leerlingen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betekenisvolle leeromgeving
  • Eigenaarschap leerproces
  • Professioneel zorgsysteem
  • Professioneel onderwijssysteem
  • Met plezier naar school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
84
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven