IKC De Ark

Lissabonweg 8 + Baarnhoeve 4 3137 LR Vlaardingen

  • In de sensorische binnentuin worden peuters en kleuters uitgedaagd om te voelen, proeven, ruiken, zien en horen.
  • Schoolfoto van IKC De Ark
  • Schoolfoto van IKC De Ark
  • Schoolfoto van IKC De Ark
  • ICT is een geïntegreerd onderwijsmiddel

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouder(s),

Dit SchoolVenster biedt inzicht in de basisschool van Integraal Kindcentrum De Ark. Deze gegevens zijn afkomstig van DUO, de Onderwijsinspectie en De Ark en biedt u betrouwbare en genuanceerde informatie.

De Ark is een voorziening voor kinderen van 0-13 jaar, waar zij komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Het biedt in doorlopende ontwikkelingslijnen basisonderwijs en kinderopvang. Er wordt zo inclusief mogelijk en kwalitatief goed onderwijs geboden waarbij de ontwikkelingsbehoefte van het kind centraal staat. Uitgangspunt is dat ieder kind een talent heeft. Voor meer informatie kijkt u op onze website.

Met vriendelijke groet,

B. Hakkeling, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gedreven, kwaliteit, goed
  • Kunst- en cultuureducatie
  • Integraal Kindcentrum
  • Kinderopvang
  • Kunst BSO

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

IKC De Ark staat in de wijk Holy van Vlaardingen. 

Een gemiddeld aantal leerlingen van 365 is representatief voor de basisschool van het IKC.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
388
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Informatie over aanbod onderwijs en kinderopvang

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven