't Palet Holy

Kraanvogellaan 101 3136 JB Vlaardingen

Schoolfoto van 't Palet Holy

Het team

Toelichting van de school

Team 't Palet Holy

Ons team bestaat uit bijna 40 gemotiveerde collega's. Leerkrachten, onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners, schoolassistenten, intern begeleiders en directieleden, die er elke dag voor de kinderen en elkaar zijn. Samen staan wij voor een fijne school waar kinderen zich goed voelen, want wie zich goed voelt, komt tot leren. Wij zorgen ervoor dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Ook vinden wij het belangrijk om aankomende leerkrachten, klassen- of onderwijsassistenten en aankomend gymnastiekdocenten de kans te bieden praktijkervaring op te doen bij ons school. U zult dus regelmatig stagiaires of leraren in opleiding (Lio-ers) bij ons aan het werk zien. Zij staan onder begeleiding van de groepsleerkracht.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht afwezig is, in verband met ziekte of verlof, dan zorgen wij voor een vervangende leerkracht. Meestal is dit een collega. Wanneer er geen collega beschikbaar is, doen wij een beroep op de invalpoule.
In heel uitzonderlijke situaties, kunnen we u vragen om uw kind een dagje thuis te houden, als we echt geen vervanging kunnen vinden. 
Mocht u dan geen opvang hebben, dan wordt uw kind opgevangen in een andere groep.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven