't Palet Holy

Kraanvogellaan 101 3136 JB Vlaardingen

Schoolfoto van 't Palet Holy

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij 't Palet Holy.

't Palet Holy is een populaire school met een gemengde leerlingenpopulatie in de wijk Holy in Vlaardingen.  Door deze leerlingenpopulatie is 't Palet Holy een mooie afspiegeling van de samenleving. De school heeft een goede naam in de wijk. Dit trekt zowel leerlingen als leerkrachten. Leerkrachten werken graag op 't Palet Holy. Ook stagiaires van verschillende opleidingsniveaus vinden het fijn om er stage te lopen.  Iedereen, die op welke manier dan ook, met de school verbonden is, voelt zich welkom en gewaardeerd. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op onze school staat het leren en het welzijn van de leerlingen centraal.   

Het welzijn van de kinderen  
Wij gaan voor leerlingen die blij en gelukkig zijn, die zelfvertrouwen hebben en zelfstandig kunnen zijn.   

Het leren van de kinderen  
De maatschappij van nu vraagt veel van u als ouders, van de kinderen en van ons als school. Naast het goed beheersen van taal- en rekenvaardigheden, worden andere competenties steeds belangrijker. De maatschappelijke veranderingen vragen om andere keuzes en invulling van het onderwijs. Als school zien we het als onze maatschappelijke opdracht om hier zo adequaat mogelijk mee om te gaan. Hoe bereiden we de kinderen van nu zo goed mogelijk voor op de maatschappij van morgen?

We nemen kinderen serieus en zorgen dat zij centraal staan. Ieder kind beschikt over een eigen schat aan talenten. Wij helpen kinderen bij het ontdekken en uitbouwen van die talenten. Wij bieden onderwijs en begeleiding op maat in een uitdagende en rijke leeromgeving. Ieder kind heeft daarin zijn eigen onderwijsbehoeften. Hier proberen wij zoveel mogelijk op aan te sluiten. Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen en stellen concrete doelen. Dat bepalen wij niet alleen, maar juist in samenspraak met een kind. Zo helpen we een kind inzicht te krijgen in het eigen leerproces. Samen met de kinderen gaan wij op zoek naar de sterke kanten en de ontwikkelpunten van een kind, waarbij de focus ligt op de mogelijkheden en niet op de beperkingen. Van een kind verwachten we dat het verantwoordelijk wordt voor de eigen ontwikkeling en zelf keuzes leert maken. We willen kinderen leren op eigen benen te staan.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
334
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven