't Palet Holy

Kraanvogellaan 99 -101 3136 JB Vlaardingen

Schoolfoto van 't Palet Holy

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij 't Palet Holy.

't Palet Holy Vlaardingen is een katholieke basisschool en al jaren een begrip in de wijk Holy.

Bij ons op 't Palet Holy:

  • Word je gezien gehoord en gewaardeerd
  • Ontwikkel je een stevige en veelzijdige basis aan kennis en vaardigheden
  • Leer je voor nu en later door samen te onderzoeken en te ontdekken
  • Leer je leidinggeven aan je eigen leren en je eigen leven
  • Daag je jezelf en anderen uit om het elke dag beter te doen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Visie op de leerlingen
We vinden dat kinderen op ’t Palet Holy in een veilige en geborgen leeromgeving zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen. Door aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van ieder kind zien we het als onze uitdaging om het maximale uit een kind te halen. We willen kinderen een goede basis meegeven, zodat ze nu en later stevig in het leven staan. We leren hen om naar de samenleving te kijken waarbij respect voor anderen en de wereld om ons heen centraal staat. We willen dat kinderen vanuit hun intrinsieke motivatie nieuwsgierig, leergierig en ondernemend worden, waarin eigenaarschap steeds centraal staat. Binnen de duidelijke, eenduidige en veilige structuren van de school en de groep willen we kinderen de ruimte bieden zodat ze hun eigen mogelijkheden met plezier ontdekken en ontplooien. Het leren kan bemoeilijkt worden door leer- en of gedragsproblemen. Hieruit kunnen ondersteuningsbehoeften voortkomen, waarop leraren inspelen. Voor deze kinderen is een zorgstructuur opgezet. De samenwerking tussen school, ouders en kinderen wordt als zeer belangrijk ervaren. Om dit te bevorderen plannen wij jaarlijks startgesprekken, oudergesprekken en leergespreken en indien nodig worden er ook tussentijdse gesprekken gevoerd. Kinderen hebben hierin een belangrijke rol en nemen deel aan gesprekken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
316
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven