Egbertusschool school voor Basisonderwijs

Achterstraat 30 4132 VE Vianen (Utrecht)

  • Schoolfoto van Egbertusschool school voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Egbertusschool school voor Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Egbertusschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. De school kiest er niét voor om waar nodig een toelichting te geven bij de cijfers en de feiten. De school verwijst liever naar de website van de school waar heel veel aanvullende informatie is te vinden: http://www.egbertusvianen.nl/  Om u de juiste service te bieden zullen wij daar waar dat mogelijk is u via een link naar de juiste pagina van de website linken. Scheelt u veel zoekwerk!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen - brede stadsschool
  • Respect - katholieke school
  • Plezier - creatieve school
  • Veiligheid - kleine school
  • Samen voor boeiend onderwijs!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
163
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Graag verwijzen wij voor nadere informatie naar onze website .

Terug naar boven