Chr School voor Speciaal Basisonderwijs De Brug

Zwanengat 3 4132 XC Vianen (Utrecht)

  • Op het dak van onze school zijn 80 zonnepanelen geplaatst. Duurzaamheid is belangrijk en dit willen we zo laten zien.
  • Rekenen en Taal volgen de leerlingen op onze school op hun eigen niveau.

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het Schoolvenster van SBO De Brug te Vianen. Dit SchoolVenster laat u zien wie wij zijn. We doen dit door u de gegevens van DUO, de Inspectie en onze school te tonen. Bij de cijfers en feiten geven wij, waar nodig, een toelichting.  Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groeikansen en ontwikkeling
  • Veilig positief klimaat
  • Normen en waarden
  • Betrekken eigen ontwikkeling
  • Schoolplezier beleven

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is stabiel. Het leerlingenaantal stijgt in de loop van het schooljaar. De gemiddelde groepsgrootte is 15 leerlingen. Dit komt omdat wij ook tussentijds leerlingen welkom heten die een extra ondersteuningsbehoefte hebben. Instroom is mogelijk met een toelaatbaarheidsverklaring van Profi Pendi.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
80
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op school is er begeleiding op het plein vanaf 8.35 tot 10 minuten na schooltijd.

Voor- en naschoolse opvang verzorgd de Stichting Kinderopvang Vianen tegen geldende tarieven.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven