Chr School voor Speciaal Basisonderwijs De Brug

Zwanengat 3 4132 XC Vianen (Utrecht)

  • Op het dak van onze school zijn 80 zonnepanelen geplaatst. Duurzaamheid is belangrijk en dit willen we zo laten zien.
  • Rekenen en Taal volgen de leerlingen op onze school op hun eigen niveau.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Verschillende teamleden hebben op meerdere vakgebieden specialisaties ontwikkeld door studie en ervaring. Het betreft de vakgebieden: taal, lezen, rekenen, gym, gedrag en jonge risicoleerlingen

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In principe maken de kinderen dezelfde uren als de andere leerlingen van de school.


Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In deze tijden is niet meegenomen dat de kinderen in de groep eten met de eigen leerkracht. Deze tijd staat als pauzetijd, maar de helft van die tijd wordt gebruikt voor taalontwikkeling of sociale redzaamheid en wereldoriëntatie.

Terug naar boven