Basisschool de Keg

Tinnegieterstraat 6 5801 RK Venray

Schoolfoto van Basisschool de Keg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Voor onze eindtoets kiezen we voor IEP

We vinden deze toets het beste passen bij de manier we kijken naar ontwikkeling van kinderen.

Ons streven is om altijd minimaal het niveau te behalen dat van onze populatie verwacht mag worden.

Boven of op dit gemiddelde moet de Keg kunnen 'scoren'.

  • In 2020 is geen toets gemaakt.
  • In 2021 heeft onze groep 8 goed gescoord.
  • Ook in 2022 hebben de kinderen een zeer goede eindtoets gemaakt. Dit kwam overeen met onze verwachtingen van de kinderen. We scoren gemiddeld ruim boven het percentage 1F dat van onze populatie verwacht mag worden.

Op referentieniveau 1S/2F scoren we eveneens hoog. Ook hier scoren we als school hoger dan scholen met een vergelijkbare weging (populatie).

Gemiddeld gezien scoort ruim 98,6 % van de kinderen het 1F-niveau. Op 2f/1S niveau is dit bijna 67% van de kinderen. 

We zijn trots dat kinderen op de toetsen laten zien wat ze in hun mars hebben en dat dit eveneens overeenkomt met onze verwachtingen van hen.

Eén van de kinderen heeft geen toets gemaakt. Twee kinderen hebben ook de toets gemaakt. Zij waren slechts een half jaartje op onze school. In de berekening zijn alle kinderen meegenomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We zijn tevreden over onze advisering en de plek van kinderen na drie jaar op het voortgezet onderwijs.

We adviseren als bovenbouw gezamenlijk en kijken periodiek terug op onze advisering en de plek van onze kinderen. Dat houdt ons scherp.

Uitgangspunt voor ons is dat we realistisch en vooral ook kansrijk adviseren. Daar moeten we met elkaar scherp opblijven!

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven