Basisschool de Keg

Tinnegieterstraat 6 5801 RK Venray

Schoolfoto van Basisschool de Keg

Het team

Toelichting van de school

In de komende jaren hopen we met meerdere vakleerkrachten ons onderwijs te verrijken. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van beschikbare middelen én mensen!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt centraal vanuit vervangingspool ingevuld. daar waar mogelijk zetten we eigen personeel extra in.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze organisatie kenmerkt zich door de flexibiliteit. We bedoelen hiermee dat we onze organisatie niet star en vast willen zetten, maar nadrukkelijk kijken naar de groep waarmee we werken. Vanuit dit gegeven, de dynamiek, het niveau en de behoeftes vullen we ons onderwijs in. Natuurlijk zijn veel aspecten vaak hetzelfde; de cursussen, de projecten, de geplande lessen muziek en bewegingsonderwijs. maar ook de invulling van bijvoorbeeld extra ondersteuning voor kinderen met specifieke behoeftes.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We hebben een globaal rooster voor onze onderbouwgroepen. Voor actuele informatie hierover kunt u het beste contact opnemen met de school.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We bekijken jaarlijks onze te besteden uren en houden dan bijvoorbeeld rekening met de behoeftes van de groep.

De basisvakken rekenen, taal en lezen komen natuurlijk meer dan voldoende aan bod. Daarnaast besteden we veel tijd aan onze projecten (wereldoriëntatie).

Wekelijks staan uren bewegingsonderwijs, muzikale en creatieve vorming en ook steeds meer 'lessen' techniek op het rooster

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school is er voor alle kinderen. Na aanmelding bekijken en bespreken we samen of de school kan voldoen aan behoeftes van het kind. Dit is afhankelijk van de behoeftes zelf, maar ook van de context (groep, stamgroepleiders, extra ondersteuningsmogelijkheden e.d.)

Voor kinderen van 4-12 (of 13) jaar hebben we plek in onze stamgroepen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven