Sint Fredericusschool

Emmastraat 22 6881 SV Velp (Gelderland)

  • Schoolfoto van Sint Fredericusschool
  • Schoolfoto van Sint Fredericusschool
  • Schoolfoto van Sint Fredericusschool

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit groepsleerkrachten, onderwijsassistent, de vakleerkracht bewegingsonderwijs, de intern begeleider (ib-er), een administratief medewerker , conciërge en de directie. Wij als team zorgen ervoor dat we up-to-date blijven door middel van scholing. Dat kan een training zijn voor een individueel teamlid,  maar vaak zijn er ook teamtrainingen. Bijvoorbeeld op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling. Zo zorgen we ervoor dat we op een professionele manier met ons vak omgaan.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Fredericusschool maakt deel uit van een grote schoolorganisatie waar een inval-pool van leerkrachten beschikbaar is. Op het moment dat er geen invalleerkracht beschikbaar is delen we de kinderen van de groep die dag op over de andere groepen. Mocht er voor langere termijn geen invalleerkracht beschikbaar zijn dan zijn we genoodzaakt een groep kinderen naar huis te sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Spelend leren is voor kleuters een elementaire behoefte. In bepaalde stadia van het kinderleven is spelen zelfs het belangrijkste onderdeel. Tijdens het spelen wordt er veel bereikt. Het kind oefent namelijk spelend zijn lichaamsbeheersing, zijn zintuigen, zijn voorstellingsvermogen en zijn denken. Het doet spelend ervaringen op. De ontwikkeling van spel tot werk voltrekt zich stap voor stap in het spel zelf. Tegelijk met de ontwikkeling van het kind wordt het spel steeds doelmatiger en planmatiger. Het spelmateriaal voor het kind is op zijn leeftijd afgestemd. Dat wil zeggen; het is uitdagend en sluit aan bij de belangstelling, het ontwikkelingsniveau en zijn/haar capaciteiten.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

U kunt het schoolondersteuningsprofiel hier downloaden

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De ambities staan beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Deze wordt ieder jaar aangepast. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven