School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker

Sterrenlaan 5 5503 BG Veldhoven

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker

In het kort

Toelichting van de school

SBO De Verrekijker, is een school voor speciaal basisonderwijs. De Verrekijker is een katholieke school en wordt bezocht door kinderen uit Veldhoven en de dorpen rondom. De kinderen die onderwijs volgen op De Verrekijker vinden binnen het huidige regulier onderwijs vaak onvoldoende passend onderwijs en zorg op maat. Om zich te kunnen blijven ontwikkelen hebben ze andere begeleiding en ondersteuning nodig. Vanaf oktober 2014 delen wij de locatie en faciliteiten van MFA Veldhoven Midden, samen met BS EigenWijs. De teams van BS EigenWijs en SBO-school De Verrekijker geven gezamenlijk de buitenschoolse activiteiten (sint, kerst, sportdag, etc) vorm voor alle leerlingen binnen de MFA.    Vanaf 1 oktober 2021 zitten er ongeveer 115 leerlingen op onze school, die verdeeld zijn over 9 groepen.        

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • nieuwsgierigheid
  • tolerantie
  • verantwoordelijkheid
  • uniciteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

SBO De Verrekijker, is een school voor speciaal basisonderwijs met ongeveer 115 leerlingen. De Verrekijker is een katholieke school en wordt bezocht door kinderen uit Veldhoven, maar ook uit de omringende dorpen. De kinderen die onderwijs volgen op De Verrekijker vinden binnen het huidige reguliere onderwijs vaak onvoldoende passend onderwijs en zorg op maat. Om zich te kunnen blijven ontwikkelen, hebben ze andere begeleiding en ondersteuning nodig.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
102
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Organisatie van TSO (Tussenschoolse- opvang)

SBO De Verrekijker heeft een continurooster (behalve op woensdag/vrijdag). Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school eten. Er zijn geen kosten verbonden aan de tussenschoolse opvang. De groepen lunchen in de groep, samen met een van de teamleden.  Daarna spelen zij buiten onder begeleiding van leerkrachten.  In de ochtend pauze spelen alle kinderen van de middenbouw en bovenbouw van  SBO de Verrekijker gezamenlijk buiten. Tijdens de lunchpauze worden de groepen gekoppeld aan groepen van EigenWijs. De kinderen van de onderbouw gaan op aparte tijden naar buiten zodat zij lekker rustig kunnen spelen. U dient zelf voor de lunch te zorgen en dit goed verpakt met een duidelijke vermelding van naam mee te geven aan uw kind.

Om uw kind te voorzien van drinken bij de lunch, zijn hiervoor verschillende mogelijkheden:

1. U geeft zelf drinken mee voor de lunch

2. Uw kind krijgt op school iedere dag gekoeld drinken, geleverd door Campina schoolmelk. Zie hiervoor  de website www.campinaopschool.nl. U kunt uw kind hiervoor zelf aanmelden via de website of via een inschrijfformulier. Dit inschrijfformulier is verkrijgbaar bij de administratie van de school.  

Organisatie Buitenschoolse- opvang (BSO)

De aansluiting tussen onderwijs en kinderopvang behoort tot onze verantwoordelijkheid. Wij hebben de opvang voor en na schooltijd voor kinderen ondergebracht bij Kinderopvang organisatie Nummereen. Deze organisatie heeft in de MFA Midden een aantal ruimtes tot haar beschikking waar zij uw kind voor en na school opvangen. Ook de dagopvang en het peuterprogramma worden in de MFA Midden aangeboden. Ouders die gebruik wensen te maken van het aanbod van Nummereen of hierover nog vragen hebben, kunnen zelf contact opnemen. U kunt tijdens kantooruren bellen naar 0497-582126 of de website www.nummereen.com raadplegen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven