Basisschool EigenWijs

Sterrenlaan 5 5503 BG Veldhoven

  • Schoolfoto van Basisschool EigenWijs
  • Schoolfoto van Basisschool EigenWijs
  • Schoolfoto van Basisschool EigenWijs
  • Schoolfoto van Basisschool EigenWijs
  • Schoolfoto van Basisschool EigenWijs

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Eigenwijs is een neutrale school voor regulier basisonderwijs. Kinderen met alle achtergronden zijn welkom, we respecteren deze diversiteit. Sterker nog; dit zien we als een kracht. Het roept enthousiasme en nieuwsgierigheid op naar de wereld en elkaar, om van en met elkaar te leren en zich aan elkaar te spiegelen. Onze eigenwijze route naar betrokken burgerschap. Persoonswording staat centraal, met kennis als stevige basis. Onze ruim 300 leerlingen komen uit verschillende wijken, het merendeel vanuit de postcodegebieden 5505, 5503 en 5501.

Onze school vind je in MFA Midden waar onderwijs en welzijn samenkomen. Met SBO de Verrekijker en externe partners zoals NummerEen, het consultatiebureau en logopedie delen wij de locatie en faciliteiten. Onze school heeft duidelijk een eigen, geborgen plek. We hebben een grote gymzaal in het gebouw en buiten spelen kinderen in een prachtig groene omgeving tussen bomen, zand, heuvels en gras. Een fijne plek. ‘Er is veel vakkennis, ruimte voor onze eigen mening en je voelt je hier thuis’, aldus de eigen woorden van onze leerlingen


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Nieuwsgierigheid
  • Tolerantie
  • Verantwoordelijkheid
  • Uniciteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van basisschool EigenWijs is aan het stabiliseren. De kleutergroepen werken op regelmatige basis samen met de peutergroepen van kinderopvangorganisatie Nummereen. We merken dat deze drie-jarigen bijna allemaal instromen in de kleutergroepen van basisschool EigenWijs.

De school houdt regelmatig kijkmomenten voor ouders van nieuwe leerlingen. Naast leerlingen die vanwege een verhuizing op zoek zijn naar een andere school, richten we ons met name op ouders van jonge kinderen. De school heeft een positieve uitstraling. Naast het nieuwe gebouw, dat in oktober 2014 in gebruik is genomen, merken we ook dat de school goed aangeschreven staat onder ouders. Hierdoor melden veel ouders hun kinderen aan op Basisschool EigenWijs. Op 01 oktober 2023 telden we 301 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
300
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Organisatie Tussenschoolse opvang (TSO)

Basisschool EigenWijs heeft een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school eten. Er zijn geen kosten verbonden aan de tussenschoolse opvang. De groepen lunchen 15 minuten in de groep, samen met een teamlid. Daarna spelen zij buiten onder begeleiding van teamleden. U dient zelf voor de lunch (eten en drinken) te zorgen.

Organisatie Buitenschoolse opvang (BSO)

De aansluiting tussen onderwijs en kinderopvang behoort tot onze verantwoordelijkheid. Wij hebben de opvang voor en na schooltijd voor de kinderen ondergebracht bij kinderopvangorganisatie Nummereen. Deze organisatie heeft in de MFA Midden een aantal ruimtes tot haar beschikking waar zij uw kind voor en na school opvangen. Ook dagopvang en het peuterprogramma worden in de MFA Midden aangeboden. Ouders die gebruik wensen te maken van het aanbod van Nummereen of hierover nog vragen hebben, kunnen zelf contact opnemen met Nummereen. U kunt tijdens kantooruren bellen naar 0497-582126 of de website www.nummereen.com raadplegen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Alle scholen van Veldvest hebben in december 2010 een veiligheidsconvenant ondertekend waarin afspraken staan wie wat moet doen bij onveilige situaties op school. Het convenant is het resultaat van een steeds verdergaande samenwerking tussen gemeente, politie, het OM en de scholen.

Om alle risico’s in en om de school te inventariseren en te evalueren maakt stichting Veldvest ten aanzien van de gebouwelijke zaken gebruik van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), met behulp van het digitaal instrument Arbomeester. Arbomeester is een branche-erkend risico-inventarisatie en evaluatie-instrument voor het primair onderwijs. In oktober 2020 is de RI&E op alle scholen van de Stichting afgenomen, waarna alle daaruit voortvloeiende actiepunten zijn aangepakt. Binnen Veldvest is hiertoe een werkgroep in het leven geroepen die de RI&E jaarlijks afneemt en controleert. Jaarlijks worden alle ruimtes waar kinderen zich kunnen bevinden op veiligheid beoordeeld. De RI&E wordt opgenomen in het veiligheidsplan van de school.

Als extra check heeft stichting Veldvest een extern bedrijf ingeschakeld dat één keer per vier jaar de fysieke veiligheid op de scholen controleert. De school houdt minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening. Ook de klachtenregeling maakt onderdeel uit van het veiligheidsbeleid. De klachtenregeling van de Stichting en van Basisschool EigenWijs voorziet onder meer in interne vertrouwenspersonen en een externe vertrouwenspersoon.

Terug naar boven