Basisschool Bernadette

Vondelstraat 1 5462 CS Veghel

  • Schoolfoto van Basisschool Bernadette
  • Schoolfoto van Basisschool Bernadette
  • Schoolfoto van Basisschool Bernadette
  • Schoolfoto van Basisschool Bernadette
  • Schoolfoto van Basisschool Bernadette

In het kort

Toelichting van de school

Vanuit een solide basis vliegen naar een eigen toekomst daar staat basisschool Bernadette voor. Wij bereiken dit door:

betrokkenheid: wij vinden dat uw kind zich betrokken voelt bij ons onderwijs

welbevinden: Uw kind moet gemotiveerd en met goede zin naar school komen

autonomie: zelfstandigheid is zeer belangrijk, het kind dient chauffeur te zijn van zijn eigen werk

leerresultaten: indien bovenstaande items verwezenlijk zijn zullen de leerresultaten daardoor worden bevorderd.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Welbevinden
  • Zelfstandigheid
  • Sociaal gedrag
  • Leerresultaten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
361
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven