Basisschool Bernadette

Vondelstraat 1 5462 CS Veghel

  • Schoolfoto van Basisschool Bernadette
  • Schoolfoto van Basisschool Bernadette
  • Schoolfoto van Basisschool Bernadette
  • Schoolfoto van Basisschool Bernadette
  • Schoolfoto van Basisschool Bernadette

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op bestuursniveau is dit binnen Skipov basisonderwijs (waaronder Bernadette valt) erg goed geregeld. We werken met een vervangerspool waar we als school uit kunnen putten op momenten dat onze leerkrachten afwezig zijn. Daarnaast hebben wij een noodplan vervanging, dit wordt in werking gesteld als er vanuit de pool geen vervangers beschikbaar zijn.   

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Binnen Skipov (onze organisatie met 13 reguliere basisscholen en 1 school voor specaal basisonderwijs) is een ruime vertegenwoordiging van diverse specialisten; wij maken daar als school gebruik van indien nodig.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven