School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos

Zuiderkruis 740 3902 XX Veenendaal

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos

Het team

Toelichting van de school

SBO De Windroos heeft een evenwichtige leeftijdsopbouw binnen het personeelsbestand. Jeugdig elan en jarenlange ervaring kunnen elkaar bij het optimaliseren van het onderwijs zo aanvullen en versterken.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij (ziekte)verlof is het streven de vervanging op adequate manier te regelen. We werken met een invalpool en eigen personeel werkt waar mogelijk extra.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Kinderen zitten in een stamgroep

Bij de samenstelling van de groepen wordt in de eerste plaats gekeken naar de leeftijd van de kinderen.Daarnaast wordt gekeken naar leervorderingen, leermogelijkheden, pedagogische zaken, specifieke of leerproblemen (bijv. dyslexie), gedragsproblemen, enz.

Naast een vakleerkracht gym beschikken wij op onze speciale basisschool over:

- een orthopedagoog

- een psychologisch assistent

- een maatschappelijk werkster,

- een logopedist

- een remedial teacher

- twee onderwijsassistenten

- een taalcoördinator

- een rekencoördinator

- een cultuurcoördinator

- een conciërge en administratrice

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep A (leerjaar 1 en 2) werken wij thematisch aan de hand van vooraf per kind gestelde doelen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij besteden veel tijd aan lezen, taal en rekenen, maar ook aan bijvoorbeeld burgerschap.

We maken een plan per kind en proberen aan te sluiten op wat het kind nodig heeft.
Verder:

- Levensbeschouwing, dagelijks, tijd wisselend per dag
- Wereldoriëntatie in thema-vorm
- Engels in de bovenbouw
- 1,5 uur gym per week
- Kunstzinnige en creatieve vorming wekelijks

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven