Basisschool De Burcht

Margaretha Turnorlaan 5 3903 WK Veenendaal

  • Ons gebouw aan de Margaretha Turnorlaan 5.
  • Schoolfoto van Basisschool De Burcht
  • Schoolfoto van Basisschool De Burcht
  • Schoolfoto van Basisschool De Burcht

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groei
  • Kwaliteit
  • Professionaliteit
  • Betrokkenheid
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Burcht staat in de nieuwbouwwijk Petenbos in Veenendaal. De school bestaat in schooljaar 2020-2021 twintig jaar en is de eerste jaren enorm gegroeid.

Het leerlingenaantal is nu al een aantal jaren stabiel. In schooljaar 2020-2021 heeft De Burcht circa 340 leerlingen bij aanvang van het schooljaar. Van de meeste groepen hebben we twee groepen per leerjaar. 

Alle groepen zijn gehuisvest in één gebouw.

Weergave

Leerlingen
336
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Schoolklimaat en veiligheid staan hoog in het vaandel op basisschool De Burcht. In onze missie en visie is het zelfs een van de zeven uitgangspunten. We werken volgens ons protocol School en Veiligheid.

Terug naar boven