Basisschool De Burcht

Margaretha Turnorlaan 5 3903 WK Veenendaal

  • Ons gebouw aan de Margaretha Turnorlaan 5.
  • Schoolfoto van Basisschool De Burcht
  • Schoolfoto van Basisschool De Burcht
  • Schoolfoto van Basisschool De Burcht

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten betreffen de eindtoets van schooljaar 2018-2019. Deze IEP eindtoets is door alle 50 leerlingen van groep 8 gemaakt. Met de score van 83,6 zit De Burcht ruim boven het landelijk gemiddelde.

In het schooljaar 2019-2020 is in heel Nederland, vanwege de corona-crisis en schoolsluiting, geen eindtoets gemaakt. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om goede ondersteuning te bieden aan kinderen hebben we informatie nodig. Die informatie moet up-to-date en van belang zijn. Met die informatie in handen proberen we aan te sluiten bij wat de kinderen nodig hebben. In de eerste plaats zijn daar onze dagelijkse observaties en gesprekken met de kinderen tijdens instructie en werken. Het hele jaar door worden allerlei resultaten geregistreerd. We volgen de ontwikkeling van het kind met methode-gebonden toetsen. Daarnaast maken we twee maal per jaar met methode-onafhankelijke toetsen (CITO toetsen voor de groepen 1 tot en met 8) en observaties (KIJK voor de groepen 1 en 2) de balans op. Het hele jaar door worden allerlei resultaten geregistreerd. Het is een goede aanvulling om met een onafhankelijke toets te kijken waar de kinderen, los van onze methodes, nu werkelijk staan. Door middel van een signaleringskalender bewaken we dat alle toetsen door de leerkrachten op het juiste tijdstip worden afgenomen. Twee maal per jaar worden alle tussenresultaten van de leerlingen door de leraren besproken met de intern begeleider.

Al deze middelen helpen ons om handelingsgericht te werken. Ouders hebben inzage in alle toetsresultaten via het Ouderportaal van Parnassys.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school heeft in de afgelopen jaren een bovengemiddelde verwijzing naar HAVO en VWO.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven