Basisschool De Ceder

Larikslaan 1 A 3904 LA Veenendaal

Schoolfoto van Basisschool De Ceder

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van uw zoon/dochter goed te kunnen volgen gebruiken wij de Cito-toetsen. Met deze toetsen en de methodetoetsen krijgen wij de ontwikkeling van uw kind door de jaren heen goed in beeld. Zo ontdekken we welke behoeften uw kind heeft. In groep 8 wordt de eindtoets afgenomen. Deze score samen met de ervaring van de leerkrachten wordt het vervolgadvies voor het voortgezet onderwijs.
In het schooljaar 2012/2013 was de gemiddelde score 535,1. Deze toets is gemaakt door 51 leerlingen. Op de eindtoets kan tussen de 501 en 550 gescoord worden. De score van 2012/2013 is gestegen ten opzichte van 2011/2012. In het advies wordt altijd de ervaring van de leerjaren daarvoor en observaties van de leerkracht meegenomen. Samen met u en uw kind wordt de beste vervolgroute gekozen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wanneer leerlingen in groep 8 zitten, komen ouders voor de beslissing te staan om met hun kind een keuze te maken voor het voortgezet onderwijs. De school begeleidt hen daarbij. De leerkrachten bepalen met behulp van observaties, methode-gebonden toetsen en citotoetsen waar het kind het beste tot zijn / haar recht zou komen in het voortgezet onderwijs. In groep 6 krijgen de leerlingen en ouders al een eerste indicatie VO. In november start de leerkracht van groep 8, aan de hand van alle gegevens, de eerste gesprekken over het VO. In februari wordt het definitieve advies opgesteld door de leerkracht van groep 8. De advisering vindt plaats voordat de uitslagen van de eindtoets bekend zijn. Het advies van de school en de wens van de ouders en het kind blijkt in de meeste gevallen overeen te stemmen met de uitslag van de eindtoets. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Goede kwaliteit van onderwijs vinden wij belangrijk. Op allerlei manieren kijken wij kritisch naar het onderwijs dat wij geven.
Zo nemen wij eens in de vier jaar een tevredenheidsonderzoek af. Naast de mening van de kinderen en u als ouders, vinden wij ook belangrijk te weten wat de inspectie van ons vindt. De Ceder heeft van de inspectie basisarrangement gekregen. Wij zijn tevreden met dit resultaat. Uiteraard blijven we kritisch kijken naar de kwaliteit van het onderwijs. Doen we de goede dingen en doen we ze goed.

Terug naar boven