Basisschool De Ceder

Larikslaan 1 A 3904 LA Veenendaal

Schoolfoto van Basisschool De Ceder

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van uw zoon/dochter goed te kunnen volgen gebruiken wij de Cito-toetsen. Met deze toetsen en de methodetoetsen krijgen wij de ontwikkeling van uw kind door de jaren heen goed in beeld. Zo ontdekken we welke behoeften uw kind heeft. In groep 8 wordt de eindtoets afgenomen. Deze score samen met de ervaring van de leerkrachten wordt het vervolgadvies voor het voortgezet onderwijs.
In het schooljaar 2012/2013 was de gemiddelde score 535,1. Deze toets is gemaakt door 51 leerlingen. Op de eindtoets kan tussen de 501 en 550 gescoord worden. De score van 2012/2013 is gestegen ten opzichte van 2011/2012. In het advies wordt altijd de ervaring van de leerjaren daarvoor en observaties van de leerkracht meegenomen. Samen met u en uw kind wordt de beste vervolgroute gekozen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wanneer leerlingen in groep 8 zitten, komen ouders voor de beslissing te staan om met hun kind een keuze te maken voor het voortgezet onderwijs. De school begeleidt hen daarbij. De leerkrachten bepalen met behulp van observaties, methode-gebonden toetsen en citotoetsen waar het kind het beste tot zijn / haar recht zou komen in het voortgezet onderwijs. In groep 6 krijgen de leerlingen en ouders al een eerste indicatie VO. In november start de leerkracht van groep 8, aan de hand van alle gegevens, de eerste gesprekken over het VO. In februari wordt het definitieve advies opgesteld door de leerkracht van groep 8. De advisering vindt plaats voordat de uitslagen van de eindtoets bekend zijn. Het advies van de school en de wens van de ouders en het kind blijkt in de meeste gevallen overeen te stemmen met de uitslag van de eindtoets. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Goede kwaliteit van onderwijs vinden wij belangrijk. Op allerlei manieren kijken wij kritisch naar het onderwijs dat wij geven.
Zo nemen wij eens in de vier jaar een tevredenheidsonderzoek af. Naast de mening van de kinderen en u als ouders, vinden wij ook belangrijk te weten wat de inspectie van ons vindt. De Ceder heeft van de inspectie basisarrangement gekregen. Wij zijn tevreden met dit resultaat. Uiteraard blijven we kritisch kijken naar de kwaliteit van het onderwijs. Doen we de goede dingen en doen we ze goed.

Terug naar boven