Basisschool De Ceder

Larikslaan 1 A 3904 LA Veenendaal

Schoolfoto van Basisschool De Ceder

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Schoolvenster de Ceder. Het motto van de Ceder is 'Samen leren, samen leven'
Een basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal zo’n 7500 uur toevertrouwt aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool? Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een school kies je dan ook weloverwogen! Scholen verschillen in sfeer, werkwijze, zorg voor leerlingen, activiteiten en in kwaliteit. Ouders en leerkrachten delen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind.
Wij willen uw kind een veilige plek bieden waar hij of zij zich zo breed mogelijk kan ontwikkelen. Een plek waar je mag zijn wie je bent.
De Bijbel neemt bij ons op school een centrale plaats in. Het is de richtlijn voor ons geloof en onze leefregels. Dit venster geeft u informatie over onze school. Mocht u nog vragen hebben, neem gerust contact op.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Respect
  • Eerlijkheid
  • Ruimte
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Dit overzicht geeft weer hoeveel leerlingen onderwijs volgen op de Ceder. Het aantal leerlingen die op de Ceder onderwijs volgt is ongeveer 330. Zij zijn afkomstig uit verschillende wijken rondom de school. Het aantal leerlingen op de Ceder is al jaren stabiel.
De Ceder is de afgelopen jaren het schooljaar gestart met 15 groepen. De Ceder heeft van de meeste groepen een parallelgroep. De leerlingen zijn redelijk evenwichtig verdeeld over de verschillende leerjaren. Wij streven naar kleine groepen, om ieder kind optimaal te kunnen zien en begeleiden. Gemiddeld zitten er tussen de 19 en 23 leerlingen in een groep.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
320
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven