Het Mozaiek, locatie Petenbos

Margaretha Turnorlaan 7 3903 WK Veenendaal

  • Een groot speelplein met eigen zandbak en splinternieuw speeltoestel!
  • Schoolfoto van Het Mozaiek, locatie Petenbos
  • Schoolfoto van Het Mozaiek, locatie Petenbos
  • Schoolfoto van Het Mozaiek, locatie Petenbos
  • Kanjerschool, Daltonschool, Engels vanaf groep 1, Faqta en de WereldKidzambities burgerschap, talentontwikkeling en digitale geletterdheid.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van Vensters van WereldKidz Mozaïek Petenbos in Veenendaal. U vindt hier informatie en cijfers over bijvoorbeeld personeelssamenstelling, financiën, leerlingen en het onderwijs. Waar nodig hebben we er een toelichting bij gegeven. Heeft u naar aanleiding van de gegevens nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

WereldKidz Mozaïek Petenbos is een openbare school waar leerkrachten kinderen begeleiden het optimale uit zichzelf te halen door doelgericht, toekomstgericht, procesgericht en talentgericht te werken. Dat doen we door te werken vanuit onze kernwaarden zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken en reflectie. WereldKidz Mozaïek Petenbos is daarom ook een gecertificeerde Daltonschool.

We houden rekening met elkaar, gaan respectvol met elkaar om en zorgen voor een gezellige sfeer waarin goed geleerd kan worden. Kortom; gewoon goed onderwijs! WereldKidz Mozaiek Petenbos is één van de vier WereldKidz scholen in Veenendaal. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltonschool
  • Goed en veilig sociaal klimaat
  • Werken op eigen niveau
  • Toekomst- en talentgericht
  • Engels vanaf groep 1

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Een mozaïek is een bonte mengeling, een patroon of ornament gevormd uit kleine, regelmatig gevormde stukjes duurzaam materiaal, meestal steen of glas. De bonte mengeling waaruit een mozaïek samengesteld kan zijn, is divers, maar vormt één geheel. Op onze openbare basisschool zijn kinderen van alle gezindten en achtergronden van harte welkom. Alle unieke individuele kinderen vormen samen één mozaïek. Onze school staat in een wijk die ongeveer 25 jaar geleden gebouwd is. De school is een afspiegeling van de wijk Petenbos, maar wordt ook bezocht door leerlingen uit de wijken van Veenendaal Oost, -West en -Centrum en de gemeente Rhenen. De afgelopen vier schooljaren zien we een groei van het leerlingenaantal. 

Het aantal leerlingen op 01-02-2023 op WereldKidz Mozaïek Petenbos was 193. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
180
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Sinds 1 januari 2010 is BSO Mozaiek gevestigd in onze school. Deze BSO heeft een zeer huiselijke sfeer, heeft goede faciliteiten en zeer betrokken pedagogisch medewerkers. Dit zijn vaste en vertrouwde gezichten. 

BSO Mozaïek is geopend op maandag t/m vrijdag. Maandag, dinsdag en donderdag is de BSO geopend van 14.15 – 18.30. Op woensdag en vrijdag is de BSO geopend van 12.15 – 18.30 uur.

Op maandag t/m donderdag is er ook voorschoolse opvang vanaf 07.30 uur mogelijk. Vraag hiernaar bij BSO Kind&Co. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In de schoolgids en op de website van Wereldkidz staan de protocollen, zoals hieronder genoemd, toegelicht. 

Terug naar boven