Jenaplanschool In de manne

Steenstraat 30 9646 BA Veendam

  • Een leergesprek met stamgroepleider en kleuter. Waar ga je aan werken de aankomende tijd, wat wil je leren?
  • Wereldoriëntatie, het hart van het jenaplanonderwijs. Samen leren, onderzoeken en ontdekken!
  • In je stamgroep vergader je over hoe het gaat in de groep, je bespreekt ideeën en wensen, je geeft complimenten. Actief Burgerschap!
  • Bij ons vieren we successen, zowel klein als groot! En we laten tijdens de weekviering zien aan elkaar wat we geleerd hebben.
  • De ruimte als derde pedagoog, veel spelen en ontdekken en gebruik maken van natuurlijk materiaal en de leergierigheid van de kinderen!

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt u enigszins inzicht in Jenaplanschool In de manne. U vindt informatie over ons onderwijs, leerlingaantallen, toetsgegevens en foto’s van onze school. Toch zijn wij van mening dat wij u een heel belangrijk deel niet kunnen laten zien of voelen via dit venster. Dat belangrijke deel is namelijk de sfeer. Wij nodigen u daarom van harte uit een kijkje te nemen in onze school, u bent van harte welkom. U kunt contact opnemen met de directeur Wout Pentinga, wout.pentinga@primenius.nl.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplan school
  • Samen het leven leren leven
  • Betekenisvol onderwijs
  • Welbevinden en betrokkenheid
  • Ieder kind is uniek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We krijgen leerlingen uit de hele omgeving Veendam. We hebben nu rond de 140 leerlingen en die komen uit Veendam, Wildervank, Ommelanderwijk, Muntendam, Borgercompagnie. De ouders kiezen bewust voor het jenaplanonderwijs en de manier waarop wij dit tot uiting brengen. 

Ondanks de 140 kinderen op school kennen alle kinderen elkaar. We doen veel samen, jong en oud. Onze kinderen zitten in stamgroepen, een combinatiegroep van drie klassen. Hierdoor ga je niet alleen om met kinderen van je eigen leeftijd, maar ook met jongere en oudere kinderen. Zo leer je meer van elkaar en van elkaars talenten. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
137
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven