Rooms Katholieke Basisschool Agnetendal

Helenadal 18-20 5551 BJ Valkenswaard

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Agnetendal
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Agnetendal
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Agnetendal
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Agnetendal
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Agnetendal

Het team

Toelichting van de school

De personeelskenmerken van basisschool Agnetendal is redelijk conform het landelijk gemiddelde.

Hoe wordt vervanging geregeld?

A: ziekte:

Bij een ziekmelding wordt melding gemaakt bij het P-centrum (digitaal vervangerssysteem, beheert door een coördinator). Zij hebben de beschikking over een lijst met mogelijke invalkrachten en gaan dan op zoek naar passende vervanging. Is er geen vervanging beschikbaar dan dienen andere mogelijkheden te worden overwogen:

-      Intern wisselen, wanneer er wel een invaller voor een andere groep beschikbaar is.

-      Vrij geroosterde leerkracht inzetten.

-      Ruilen van compensatie/verlofuren, taakrealisatie-uren.

-      Verdelen van de kinderen over de overige groepen (maximaal voor één dag).

Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan zal de betreffende groep, volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie, naar huis worden gestuurd. De volgende afspraken horen daarbij:

-      In principe niet de eerste dag.

-      Alleen in het uiterste geval.

-      Ouders worden via de mail daarvan op de hoogte gebracht.

-      Voor leerlingen die geen opvang hebben, wordt binnen school opvang georganiseerd.

B:(studie)verlof en scholing:Bij voor aangekondigd verlof wordt vervanging geregeld. De directeur draagt er zorg voor dat er binnen de groep niet onnodig veel wisselingen plaats vinden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Terug naar boven