Rooms Katholieke Basisschool Agnetendal

Helenadal 18-20 5551 BJ Valkenswaard

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Agnetendal
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Agnetendal
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Agnetendal
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Agnetendal
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Agnetendal

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op basisschool Agnetendal!

Onze school is gelegen midden in een kinderrijke woonwijk omringd door een groenrijk gebied.

Wij vinden het belangrijk dat uw kind met plezier naar onze school komt, er zich thuis voelt. Zijn/haar ontwikkeling staat centraal. Dit kan door het kind op alle fronten te begeleiden, te ondersteunen en een veilig gevoel te geven. Vanuit onze visie leggen we daarbij accent op samenwerkend leren en meer gepersonaliseerd leren. Hierbij krijgen leerlingen steeds meer zicht op hun eigen leerdoelen en ontwikkelen zij vaardigheden die leren-leren mogelijk maken.  We geloven in directe en effectieve feedback in het moment. We stemmen af op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen door het doelgericht en planmatig inzetten van gepersonaliseerd leren-leren.

Kijk voor meer informatie op de website van basisschool Agnetendal.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Professionalisering
  • Openheid
  • Samenwerkend leren
  • Zorg voor het totale kind
  • Ontwikkeling kind centraal

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Agnetendal  is een school in Dommelen, gemeente Valkenswaard. De school is gelegen in een woonwijk, omringd door een groenrijk gebied. Begin jaren '70 is deze school gebouwd. Onze leerlingen komen uit de wijken rondom de school. Onze leerling populatie kenmerkt zich o.a. door een diversiteit in opleidingsniveau ouders. Er is een BSO gehuisvest binnen de school, waar ook leerlingen van andere scholen gebruik van maken. Onze school heeft ongeveer 235 leerlingen verdeeld over 8 groepen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
207
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven