Encanto (voortgezet) speciaal onderwijs

Onderstestraat 29 6301 KA Valkenburg (Limburg)

  • Encanto
(voortgezet) speciaal onderwijs

Onderdeel van Adelante zorggroep
  • gemaakt door alle groepen van de 
school: wij horen bij elkaar

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Hoe wordt vervanging geregeld?

Medewerkers hebben tegelijk met de kinderen vakantie, maar sporadisch komt het voor dat een medewerker buitengewoon verlof heeft. Als een medewerker afwezig is, wordt - indien mogelijk - direct voor vervanging gezorgd. Ons doel is zo min mogelijk lessen te laten uitvallen. Als er geen vervanging is, worden de leerlingen tijdelijk in een andere groep geplaatst en/of onder begeleiding aan het werk gezet.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven