KBS Wijzer aan de Vecht

Jan van Ransdorpstraat 32 3554 VZ Utrecht

  • Schoolfoto van KBS Wijzer aan de Vecht
  • Kinderen onthullen kunstwerken over de kernwaarden tijdens de heropening van de school.
  • Schoolfoto van KBS Wijzer aan de Vecht

In het kort

Toelichting van de school

Alles wat aandacht krijgt, groeit!

Op de Wijzer aan de Vecht kiezen we voor positieve aandacht en waardering. Daar groeien kinderen van. Onze leerkrachten zorgen voor een veilige werkplek in de groep, waar positiviteit, rust en regelmaat heerst, en een fijne, inspirerende sfeer. Door ons verrijkend curriculum met techniek en Engels wordt er veel aandacht besteed aan onderzoekend en ontwerpend leren. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en zodoende goede resultaten kunnen bereiken. Door vanuit een vertrouwensbasis te werken, is de leerling beter te motiveren. Persoonlijke aandacht is daarbij ons toverwoord.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • aandacht
  • kleinschaligheid
  • toekomstgericht onderwijs
  • Wetenschap, natuur en techniek
  • Engels van af groep 1/2

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is inmiddels gegroeid. We hebben momenteel 120 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
107
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven