De Wereldwijzer

Lingestraat 2 A 3522 TM Utrecht

  • Schoolfoto van De Wereldwijzer
  • Schoolfoto van De Wereldwijzer
  • Schoolfoto van De Wereldwijzer
  • Schoolfoto van De Wereldwijzer
  • Schoolfoto van De Wereldwijzer

In het kort

Toelichting van de school

De Wereldwijzer is een kleine buurtschool in de gemengde wijk Rivierenwijk. De school (voorheen W.G. van de Hulstschool) bestaat sinds 1858 en heet vanaf 27 augustus 2018 basisschool De Wereldwijzer.?

Op De Wereldwijzer bereiden wij kinderen voor op hun toekomstige rol in de wereld. ‘Wijzer’ staat voor het richting geven naar alle plekken in de wereld. Dit doen wij vanuit een veilige omgeving waar ieder kind recht heeft om op zijn eigen manier zijn of haar plekje in de wereld te gaan ontdekken. Wij leren en bereiden kinderen voor op de toekomst vanuit een stevige basis waarbij vaardigheden zoals onderzoeken en samenwerken belangrijk zijn. Hierbij staan groei en het ‘wijzer worden’ op De Wereldwijzer centraal.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderwijs als ontdekkingsreis
  • Ontmoetingsschool
  • Vreedzame school
  • Goed, kleinschalig onderwijs
  • Samenwerken aan de toekomst

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Wereldwijzer is een groeiende school met ambitie. Door de huidige ontwikkelingen hebben wij veel nieuwe instroom. In oktober 2018 hebben we 99 leerlingen; de prognose voor 2019 is dat wij groeien naar 120 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
144
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven