Agora Hub030

Vleutenseweg 515 3532 HK Utrecht

Schoolfoto van Agora Hub030

In het kort

Toelichting van de school

Agora Hub030 is de plek waar je elkaar ontmoet. Onderwijs vindt 'overal' plaats, de Hub is een omgeving die de fantasie prikkelt. Een plek die kinderen uitnodigt om op avontuur te gaan en verbonden is met de buitenwereld. In deze kleurrijke omgeving creëren kinderen bij ons hun eigen werkplek. Zo wordt de fysieke ruimte van de leercommunity ook van de leerlingen zelf. Ze hebben invloed en dragen daarbij verantwoordelijkheid. Hierin ontdekken de kinderen de dingen die goed zijn voor jou, de ander en de wereld. Zodat iedereen erachter kan komen waarvoor die bedoeld is in een steeds veranderende wereld. En op deze wereld een waardevolle impact kan maken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Ontmoeten en verbinden
 • Verwonderen en verlangens
 • Verrijking door verschil
 • Ruimte geven, houvast bieden
 • Vertrouwen op vermogen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bij afscheid van Agora Hub030 heb je een liefdevolle leer- ontwikkel- community ervaren waarin er aandacht is voor wie je bent. Je hebt zelfkennis en weet waar je eigen kracht, passie en mogelijkheden liggen. Je weet wat goed is voor jou, de ander en de wereld, zodat je je van waarde voelt en van waarde kan zijn. Je bent in staat om een leven lang te willen, kunnen en blijven leren.

Een kind op Agora Hub030, in een notendop ·      

 • Een kind leert vanuit nieuwsgierigheid (verwondering) & heeft natuurlijke ontwikkelbehoefte ·      
 • Een kind leert het best als hij leert wat ertoe doet en het betekenis heeft, (vanuit het hart met hoofd en handen) ·      
 • Onze kinderen 'staan aan', hebben lef, (just do it) en zijn intrinsiek gemotiveerd ·      
 • Een kind leert in vrijheid, heeft geen vrijblijvendheid ·      
 • Leren vindt altijd plaats in verbinding ·      
 • Leren is overal en vindt binnen en buiten plaats ·      
 • Een kind binnen Agora Hub030 maakt deel uit van een groter netwerk en is zich hier bewust van (verantwoordelijk) ·      
 • Een kind op Agora Hub030 kan balans houden
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
33
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tijd is de georganiseerde leertijd voor kinderen elke dag tussen 8.30 uur tot 14.30 uur.

Kinderen krijgen geen huiswerk op. Na de leertijd hebben ze tijd voor vrienden, familie, hobby’s, sport, muziek etc. Kinderen zijn vrij om buiten de georganiseerde tijd aan hun challenge te werken.

Onze ambitie in 2025 is de Agora te openen voor 50 weken per jaar, 5 dagen per week van 7.30 uur tot 18.30 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven