Al Amana Leidsche Rijn

Eerste Oosterparklaan 88 3544 AK Utrecht

Schoolfoto van Al Amana Leidsche Rijn

In het kort

Toelichting van de school

Salaamoe aleikom wa rahmatoe Allahoe wa barakatoeh.

Al Arqam is een middelgrote basisschool in Leidsche Rijn, Utrecht, waar leerlingen met plezier naar toe komen. Ouders kiezen voor onze school vanwege de islamitische identiteit, de fijne sfeer en de kwaliteit van het onderwijs. We behalen met de kinderen goede onderwijsresultaten in een prettige samenwerking tussen school, ouders en kind. Ons onderwijs is gebaseerd op een viertal waarden: professionaliteit, aandacht voor het individuele kind, samenwerking met ouders en rust, reinheid en regelmaat. We hechten namelijk veel waarde aan goed gedrag.
We heten u en uw kind van harte welkom op onze leuke school voor een nadere kennismaking!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Al Arqam is gestart in 2018 en is een snelgroeiende school in ontwikkeling. Voorop staat dat deze groei niet ten koste gaat van kwaliteit.  
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
293
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven