Al Amana Leidsche Rijn

Eerste Oosterparklaan 88 3544 AK Utrecht

Schoolfoto van Al Amana Leidsche Rijn

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Soms heeft een leerkracht verlof of kan wegens ziekte niet naar school komen.

Met het huidige lerarentekort kunnen wij helaas niet garanderen dat alle groepen altijd bemand zijn. We proberen op de volgende wijze de gevolgen voor de kinderen zo beperkt mogelijk te houden. Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht wordt eerst gekeken of er collega’s zijn die door een extra ruime aanstelling de groep over kunnen nemen. Als dat niet zo is, nemen we contact op met een organisatie die invallers levert. Soms is er iemand beschikbaar, regelmatig ook niet. Invallers die goed functioneren, worden tegenwoordig snel benaderd om bij een school in dienst te komen.

Een volgende mogelijkheid is om te kijken naar de beschikbaarheid van parttimers binnen school. Pas daarna wordt gekeken of een groep thuis gehouden kan worden. Dit is natuurlijk verre van ideaal, maar helaas wel de realiteit met het huidige lerarentekort. MT-ers, IB-ers en vakleerkrachten hebben hun eigen belangrijke functie. Zij worden daarom zeer beperkt ingezet om groepen over te nemen. Stagiaires worden ook af en toe voor de groep gezet. Dit is alleen het geval bij stagiaires die al in hun eindfase van de opleiding zitten, hier geschikt voor zijn en als er achterwacht aanwezig is. Mocht dit allemaal niet haalbaar zijn, dan zal de dus school vragen om de kinderen een dag thuis te houden.

 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven