Stichting HAPPY KIDS Education

Winterboeidreef 6 3561 HX Utrecht

Schoolfoto van Stichting HAPPY KIDS Education

Het team

Toelichting van de school

We hebben diverse groeps- en vakleerkrachten die vanuit hun passie,kennis en ervaring verdieping aanbieden op het gebied van
- Aikido
- Gave Projecten
- Drama & Theaterkunsten
- Bewegingsonderwijs
- Debatteren
- Lessen in Geluk
- Leren Ondernemen.  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Happy Kids heeft een eigen invalpool met vaste invallers. Als er geen invaller beschikbaar is, worden kinderen over verschillende groepen verdeeld. Aangezien dit extra werkdruk oplevert, kan het zijn dat we in het uiterste geval genoodzaakt zijn om een groep naar huis te sturen. 

Ook bij langdurig verlof, wordt in eerste instantie gezocht naar een invaller uit de vaste pool. In het geval er geen invaller beschikbaar is, wordt er een vacature uitgezet. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op maandag, dinsdag en woensdag wordt in leerstofjaarklassen gewerkt met een vaste groepsleerkracht. Op die dagen ligt de nadruk op de basisvaardigheden (taal, spelling, rekenen). In sommige gevallen zijn combinatie groepen nodig in verband met leerlingenaantallen.

Op donderdag en vrijdag bieden diverse groeps- en vakleerkrachten verdieping aan vanuit hun passie, kennis en ervaring op het gebied van bijvoorbeeld: Aikido, Drama & Theaterkunsten, Debatteren en Werken in Projecten. Dit betekent dat ieder lesblok van anderhalf uur een andere groeps- of vakleerkracht verantwoordelijk is voor een groep. De vakleerkrachten wisselen van lokaal, zodat de kinderen zoveel mogelijk in hun eigen lokaal blijven. Op donderdagmiddag wordt er groepsdoorbrekend gewerkt. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groep 1-2 werkt met kleutergroep en de lesuren zijn meer flexibel. Het volgen van de kinderen gebeurt in dit digitale systeem aan de hand van ontwikkelinsgerichte doelen op de volgende ontwikkeldomeinen (taal, rekenen, sociaal-emotioneel, bewegingsonderwijs, fijne motoriek, teken- en spelontwikkeling, creatieve ontwikkeling, orientatie op jezelf en de wereld, en Engels). De leeromgeving is zo ingericht dat kinderen door hun spel in de hoeken worden uitgedaagd in hun zone van naaste ontwikkeling. 

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het team van Happy Kids is constant bezig om meer- en hoogbegaafden leerlingen een uitdagend lesaanbod te kunnen bieden. 

Daarnaast wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van gepaste begeleiding voor kinderen die uitzonderlijk hoogbegaafd zijn. Een van de leerkrachten volgt een opleiding op dit gebied. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Happy Kids is een stedelijke school met een regionale functie. Dat betekent dat kinderen van verscheidene opvanglocaties komen, waarmee Happy Kids geen vaste samenwerking heeft. 

Terug naar boven