Stichting HAPPY KIDS Education

Winterboeidreef 6 3561 HX Utrecht

Schoolfoto van Stichting HAPPY KIDS Education

In het kort

Toelichting van de school

HAPPY KIDS basisschool Xperience biedt voltijds vernieuwend HB onderwijs en is DE plek voor nieuwsgierige en (hoog)begaafde leerlingen in Utrecht en omstreken.  

We zijn een stedelijke school; kinderen uit Utrecht en andere gemeenten krijgen evenveel voorrang. Wegens het onderwijsconcept van deze school vragen wij u om voor het aanmelden eerst een informatie ochtend te bezoeken. Voor meer informatie, kijk op www.happykids.school.

De nadruk ligt op vernieuwend onderwijs, persoonlijke ontwikkeling en actief leren. We compacten de cognitieve vakken in 3 dagen. Kinderen leren werken met digitale middelen en zijn eigenaar van hun eigen leerproces. Op donderdag en vrijdag verrijken we met projectonderwijs, wat bijzonder geschikt is voor (hoog)begaafde kinderen.

Ons onderwijs draait om ontdekken, ervaren en doen. Vakleerkrachten bieden onderwerpen op een hoger denkniveau aan met opdrachten die een grotere complexiteit hebben. Met 5 thema’s door het jaar heen, werken we vak- en groepsoverstijgend. In januari 2017 is HAPPY KIDS basisschool gestart als particuliere school met 2 leerlingen.

Sinds 2018 wordt de school bekostigd door de overheid en is daarmee een reguliere school. Inmiddels hebben we 99 kinderen en blijven we groeien. Wij zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid: www.hbregister.nl en staan op de kaart voor voltijds HB onderwijs: www.ikbenhoogbegaafd.nl 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • 21th Century Skills
  • Zelfvertrouwen
  • Actief & Vakoverstijgend leren
  • Ondernemersschap (oplossen)
  • Persoonlijk leiderschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In januari 2017 is HAPPY KIDS basisschool gestart als particuliere school met 2 leerlingen.

We zijn een stedelijke school; kinderen komen uit de stad Utrecht en omliggende gemeenten. 

Vanaf augustus ’18 is de HAPPY KIDS basisschool bekostigd door de overheid en biedt nu ook onderwijs voor kinderen vanaf groep 1. Eind schooljaar 2018-2019 waren er 60 leerlingen. Begin schooljaar 2022-2023 zijn er 100 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
99
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven